Corona richtlijnen

Coronaprotocol KV Atlantis

(update per 01 oktober 2020)

Op basis van informatie van de overheid, het nocnsf en de extra informatie van de KNKV gelden de volgende maatregelen bij onze vereniging:

Kantine

 

De kantine is gesloten. Ook voor besprekingen, vergaderingen, en andere bijeenkomsten.

 

Toegang tot de accommodatie

 

Toeschouwers zijn niet toegestaan. 

Chauffeurs van bezoekende teams vallen onder teambegeleiding, en dus niet onder toeschouwers. Zij hebben toegang tot de accommodatie.

Ouders die hun kinderen naar een thuiswedstrijd of training rijden, worden beschouwd als toeschouwers en mogen dus de accommodatie niet betreden.

Ouders kunnen hun kinderen tot aan het hek brengen en aan het einde van de training/wedstrijd bij het hek weer ophalen. Denk ook hier aan de onderlinge afstand.

 

De wedstrijd of de training

 

Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit. Denk ook aan het meenemen van je eigen eten. Er is geen gelegenheid om iets te kopen.

Een teambespreking (vooraf en/of in de rust) vindt buiten plaats.

Houd ook 1,5 meter afstand (18 jaar en ouder) tijdens rustmomenten. Ook in de dug-out moet 1,5m afstand worden gehouden. We zetten extra stoelen op het veld voor de reserves en coaches.

Er geldt een maximum van 13 personen waaronder 8 reserves die langs het veld aanwezig mogen zijn. Alle spelers, verzorgers, officials en trainers, dienen de accommodatie na hun wedstrijd z.s.m. te verlaten.

 

Kleedkamers

De kleedkamers zijn open maar ook daar gelden de afstandregels. 

Er mogen maar maximaal 4 personen gelijktijdig gebruik maken van de kleedkamers. Er zijn geen extra maatregelen genomen in de kleedkamers dus gebruik hierbij je gezonde verstand.

Kleed je daarom bij wedstrijden zo veel mogelijk thuis al om. 

Douchen na de wedstrijd mag, maar houdt het kort omdat de accomodatie zo snel mogelijk na de wedstrijd weer verlaten moet worden. Douche dus bij voorkeur thuis!

 

Vervoer naar een uitwedstrijd

Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het dringende advies om een mondkapje te dragen. Ben je dus 13 jaar of ouder, zorg dan dat je een mondkapje bij je hebt. Dit geldt ook voor de ouder/verzorger die rijdt.

We verzoeken iedereen om zich, met het oog op elkaars veiligheid, hieraan te houden. Maak hierover duidelijke afspraken met elkaar zodat je teamleden zich niet voor het blok gezet voelen op de vertrektijd.

Chauffeurs bij uitwedstrijden vallen onder teambegeleiding. Zij hebben toegang tot de accommodatie van de tegenpartij. Dit geldt alleen voor de chauffeurs die volgens rooster moeten rijden. Ga dus niet met meer auto's weg dan hoogst noodzakelijk.

Vertrek niet te vroeg. Ook op de accommodatie van de tegenstanders mogen zo min mogelijk mensen tegelijk aanwezig zijn. Het heeft geen zin om er lang van te voren te zijn.

 

Algemeen

Heb je klachten? Blijf thuis!

We zullen dit samen moeten doen en we vertrouwen er daarbij natuurlijk op dat iedereen meewerkt en indien het niet helemaal lukt elkaar erop aanspreekt zodat de sportactiviteiten doorgang kunnen blijven vinden.

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Het bestuur van KV Atlantis

voor vragen kunt u contact opnemen met Kris Geusebroek

kristiaan.geusebroek@kvatlantis.nl / 06-30697223