Atlantis Kamp gaat door!!!12:01 14-06-2020
Afgelopen week is het protocol voor zomer kampen naar buiten gekomen en goedgekeurd door het Outbreak Management Team. Dat betekent dat wij door kunnen gaan met kamp.
Hoewel het protocol zeker gevolgen met zich meebrengt voor ons kamp, denken wij als kampleiding dat het ons gaat lukken. Het kamp zal zeker een beetje anders zijn dan andere jaren, maar wij als kampleiding hebben er inmiddels al meerdere keren met elkaar over gesproken en denken er toch een fantastisch kamp van te kunnen maken.

Het protocol
Wij zullen het protocol volgen dat is samengesteld door samenwerkende jeugdorganisaties en is goedgekeurd door het OMT. Zij hebben hiervoor ook een uitgebreide website gemaakt met alle informatie: https://www.wegaanopzomerkamp.nl/ In de factsheet vindt u in het kort een beschrijving van wat de bedoeling is.

Wat betekent dit voor kamp
De meest ingrijpende verandering voor kamp is dat iedereen 1.5 meter afstand moet houden. Tijdens spellen hoeven de deelnemers dit gelukkig niet. Maar op andere momenten, zoals met eten en slapen is dit wel de bedoeling. Gelukkig hebben wij dit jaar de beschikking over een zeer groot kamphuis, waardoor wij er vertrouwen in hebben dat wij dit kunnen faciliteren. Er zullen ongetwijfeld momenten zijn dat het even verkeerd gaat, maar we gaan er alles aan doen om dit op een goede manier vorm te geven.
Daarnaast zullen wij extra op de gezondheid van de kinderen en leiding letten, meer rusten dan we normaal gesproken doen, vaker handen wassen en nog meer schoonmaken. Ook zullen wij zoveel mogelijk bij het kamphuis blijven om externe contacten te voorkomen.

Wat betekent dit voor u
Als uw kind ziek is dan kan hij/zij niet mee op kamp helaas. Later brengen is helaas ook uitgesloten. Wij zullen u de dag voor kamp bellen met een aantal korte vragen over de gezondheid van uw kind en zijn/haar directe omgeving. Bij aankomst zullen wij opnieuw deze check doen en tevens de temperatuur opnemen. Behoort uw kind tot een risicogroep, check dan even met de huisarts en laat het ons weten, wij hebben in dit geval uw expliciete toestemming nodig.
In geval van ziekte moet uw kind worden opgehaald. Het is heel vervelend, maar als uw kind ziek wordt en daarbij koorts, hoesten, verkoudheidsklachten of benauwdheid ontwikkeld, moeten wij u vragen uw kind op te halen. Hij of zij wordt tot die tijd dan in een quarantaine kamer verzorgd. Om deze reden vragen wij u dan ook minimaal 2 telefoonnummers achter te laten. Wij zullen hierover ook alle andere ouders informeren en de benodigde instanties. Als u een telefoontje krijgt, raak dan ook niet in paniek, het hoeft niet te betekenen dat het om corona gaat.
Wij vragen u uw kind zelf te brengen en te halen. Wij zullen u na 1 juli, als de inschrijving is gesloten, informeren over het tijdslot waarin u uw kind kunt brengen. U krijgt de gelegenheid om kort wat te drinken en indien noodzakelijk gebruik te maken van het toilet, echter zult u daarna snel weer plaats moeten maken voor de volgende lichting. Mocht het echt niet lukken om uw eigen kind te brengen en te halen, laat het ons dan weten, er zijn oplossingen, maar die hebben niet de voorkeur. Vergeet ook de koffers/tassen van uw kind niet en eventuele donaties (hierover volgt later meer).
Fietsen hoeven niet mee, wij zullen zoveel mogelijk in onze eigen bubbel blijven en uitstapjes waar een fiets voor nodig is horen daar niet bij.
Geef uw kind een eigen herkenbare bidon mee. Tijdens spellen is er vaak behoefte aan drinken, zeker als het warm is. In het kader van de hygiƫne moeten de kinderen hun eigen bidon meenemen, zodat ze tijdens de spellen daaruit kunnen drinken. Op andere drinkmomenten verzorgen wij de bekers. De bidon moet duidelijk herkenbaar zijn, gebruik hiervoor bijvoorbeeld een naamsticker.
Geef uw kind voldoende kleding mee. Dit staat natuurlijk al in de gewone informatiebrief, maar wij merken vaak dat de schone kleding snel op raakt. Denk aan extra bos kleding (donkere kleding, voor avond spellen en kleding met lange mouwen voor overdag). We zullen zo veel mogelijk buiten doen, dus ook warme kleding kan goed van pas komen.
Zorg dat uw kind zichzelf kan wassen. Omdat de leiding 1.5 meter afstand moet houden kunnen wij alleen opletten. Wij verwachten dan ook zelfstandigheid op dat gebied. Mocht uw kind nog niet zo goed bijvoorbeeld haar lange haren kunnen wassen, oefen dit dan.
Geef uw kind extra boeken/spelletjes mee. Wij zullen dit jaar extra rustmomenten inlassen. Dit hoeft niet voor iedereen direct te betekenen dat ze moeten slapen. Het kan ook fijn zijn een boekt te pakken of een rustig bordspel te doen.

Informatie avond
Omdat wij best begrijpen dat u hier misschien nog vragen over heeft, willen wij toch een informatie avond organiseren. Deze zal plaatsvinden op donderdag 25 juni om 20.00. Wel willen wij u vragen om u hiervoor aan te melden, zodat de groep niet te groot wordt. Dit kunt u doen door een email te sturen naar kampcommissie@kvatlantis.nl

Aanmelden kan ook nog tot 1 juli, door een email te sturen naar kampcommissie@kvatlantis.nl

Ondanks alles hebben wij er toch heel veel zin in en gaan wij ons best doen er gewoon een super leuke week van te maken!

Groetjes,

De kampleiding
Amy, Chantal, Elise, Janneke, Jelmer, Jeroen, Joyce, Kim, Klaas, Maarten, Mark, Niels, Rick en Sander