Corona update januari 202119:45 18-01-2021
Naar aanleiding van de verlenging van de lockdown is er opnieuw gekeken naar wat er voor de jeugd binnen de mogelijkheden ligt.
Er is besloten om per 23 januari op de zaterdagen weer een trainings programma op te zetten voor de jeugd. In dit protocol voor de jeugd zijn de details daarover te vinden.


We zijn blij dat we de jeugd weer een mogelijkheid kunnen bieden om aan de slag te gaan.

namens het bestuur en de Technische Commissie, Kris Geusebroek