Corona update januari 2021 (deel 2)18:57 27-01-2021
Naar aanleiding van de verlenging van de lockdown is er opnieuw gekeken naar wat er voor de jeugd en nu ook de senioren binnen de mogelijkheden ligt.
Er is besloten om per 30 januari op de zaterdagen weer een trainings programma op te zetten voor de jeugd en de senioren. In dit protocol voor de jeugd en dit protocol voor de senioren zijn de details daarover te vinden.


We zijn blij dat we onze leden weer een mogelijkheid kunnen bieden om aan de slag te gaan.

namens het bestuur en de Technische Commissie, Kris Geusebroek